Dla potencjalnych pracowników
Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas, napisz (dołączając CV) na adres: kontakt@nierownopodsufitem.pl
Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez 'Nierówno Pod Sufitem' (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)."